Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een herwaardering van de Rogeriaanse uitgangspunten. Pragmatisme, hermeneutiek en moraliteit

ARTIKELStuyling de Lange, Johannes - 38–1 (2000)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

In dit artikel worden de uitgangspunten van de cliëntgerichte benadering gerelateerd aan het hermeneutisch pragmatisme van Rorty en zijn opvatting van moraliteit. De Rogeriaanse uitgangspunten blijken nog steeds actueel te zijn. Juist in een tijd waarin het cliëntgerichte denken onder druk staat, is het van belang aan deze uitgangspunten vast te houden.

SLEUTELWOORDEN

uitgangspunten, pragmatisch

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.