Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Groepspsychotherapie als proeftuin

ARTIKELHuygevoort, Joske van - 38–1 (2000)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

Inzichtgevende cliëntgerichte groepstherapie kan een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Meer dan bij individuele therapie wordt het spanningsveld, inherent aan het existentiële dilemma van autonomie en verbondenheid, duidelijk invoelbaar en doet zich veel gelegenheid voor tot inzicht en ervaren. De neurotische interactiestijlen - fuserend en/of isolerend - openbaren zich steeds opnieuw in de intensieve interacties met groepsleden, therapeuten en de groep als geheel. Deze confrontaties kunnen tot inzicht, catharsis en nieuw gedrag leiden. Groepstherapie levert aldus correctieve emotionele ervaringen op die resulteren in meer contact met zichzelf en de ander.

SLEUTELWOORDEN

groepstherapie, autonomie, binding

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.