Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De empirische ondersteuning van experiëntieel-humanistische psychotherapieën: stand van zaken en taken voor de toekomst

ARTIKELLietaer, Germain - 41–1 (2003)

SAMENVATTING

Er wordt een overzicht geboden van het outcome- en procesonderzoek over experiëntieel-humanistische psychotherapieën. Hieruit blijkt dat dit therapeutisch paradigma over een degelijke en beloftevolle onderzoeksbasis beschikt. Aansluitend hierbij reflecteert de auteur op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende invalshoeken voor onderzoek: theoretisch-klinische studies, randomized clinical trial, open clinical trial, meervoudig casedesign en intensief procesonderzoek Hij houdt een pleidooi voor een pluralistische onderzoeksmethodologie waarin ook persoonsgerichte psychotherapiebenaderingen zich thuis kunnen voelen, en voor het evenwichtig betrekken van bevindingen uit zowel proces- als outcome-onderzoek in het evalueren van de effectiviteit van behandelvormen.

SLEUTELWOORDEN

onderzoeksmethodologie